Pelajar baru yang menerima pembiayaan pendidikan Yayasan ANGKASA perlu diberikan kursus motivasi dan sokongan supaya terus mengekalkan kecemerlangan dan seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan hingga ke peringkat kelas pertama.

Program ini bertujuan untuk memberi motivasi dan menerapkan nilai kerohanian dalam diri para pelajar agar menjadi manusia yang berjaya di dunia dan akhirat serta memiliki keperibadian yang unggul seterusnya menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat luar. Slot tersebut dikendalikan oleh Pengurusan Yayasan ANGKASA, Insaff Training Management & Consultancy dan Bahagian Pengurusan Strategik ANGKASA. Slot itu juga bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai fungsi, peranan dan pencapaian gerakan koperasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, seterusnya menjadi pilihan para pelajar untuk menceburi kerjaya dalam sektor koperasi.