profil-1
DATUK SERI DR. ABDUL FATTAH ABDULLAH (SMW, DIMP, SMP, AMP, PPN)
(PENGERUSI YAYASAN ANGKASA)
DATUK HJ. MOHAMAD ALI BIN HASAN (DMSM)
(AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH)
DATUK HAJI AHMAD JAMIL BIN HASHIM (DPSM, DSM, AMN, AAP, PKT)
(AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH)
DATUK HAJI MD.YUSOF BIN HAJI SAMSUDIN (DMSM, JSM, KMN)
(AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH)
HAJI NASIR KHAN BIN YAHAYA
(AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH)
DATUK SYED AZMI AHMAD BIN SYED NAZIR AHMAD (DMSM, JP, BCM, PKT, PJM)
(AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH)
DATO’ HAJI ZAZALI BIN HARON (KMN, DIMP)
(AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH)
DATO’ HAJI FAHRUL ROHMAN BIN AHMAD (DIMP)
(AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH)
DATO’ HAJAH ROSNI BINTI HAJI ZAHARI (DIMP, AMP)
(AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH)