Yayasan ANGKASA didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada 2 Disember 2010 . Kewujudan Yayasan ANGKASA dengan penubuhan Tabung Pinjaman Pendidikan ANGKASA (TAPAK). Yayasan ANGKASA bertanggungjawab dalam menyediakan kemudahan pembiayaan boleh ubah dan biasiswa kepada anggota koperasi , anak anggota koperasi, kakitangan koperasi ,anggota koperasi bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan PhD. Pembiayaan yang disediakan oleh Yayasan ANGKASA ialah pembiayaan tanpa faedah selain itu bagi peminjam yang berjaya mendapat keputusan kelas pertama, pembiayaan akan ditukar kepada biasiswa sepenuhnya (100%) manakala yang mendapat kelulusan kelas kedua atas akan diberi biasiswa enam puluh lima peratus (60%) dari jumlah pembiayaannya dan kelas kedua bawah akan diberi biasiswa sebanyak empat puluh peratus (40%)

VISI

Menjadi sebuah yayasan yang  unggul dalam memperkasa taraf pendidikan warga koperasi di persada negara

MISI

  • Membangunkan potensi diri anggota koperasi melalui pendidikan dengan menyediakan prasarana serta bantuan pendidikan yang menepati kehendak semasa
  • Mewujudkan ahli koperasi yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, memiliki sosio-ekonomi yang teguh dan berjasa kepada bangsa dan negera
  • Menjadi penyumbang kepada pembangunan modal insan gerakan koperasi negara.

OBJEKTIF

  • Membina dan meningkatkan taraf pendidikan warga koperasi dengan memberi pembiayaan pendidikan kepada yang berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat IPTA atau IPTS.
  • Menjaga dan menguruskan perihal urusan pengagihan pembiayaan kepada yang berkelayakan dan diterima sebagai pelajar tajaan Yayasan ANGKASA sama ada bagi peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan PhD.
  • Menyediakan perkhidmatan mengurus, mentadbir dan membuat kutipan bayaran balik bagi setiap pembiayaan yang diberikan.
  • Melaksanakan program-program pendidikan dan kemahiran kepada semua pelajar tajaan Yayasan ANGKASA setiap tahun.