Yayasan ANGKASA sebelumnya dikenali sebagai Tabung Pendidikan ANGKASA (TAPAK) dari tahun 2000 hingga kini merupakan yayasan yang ditubuhkan oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) pada tahun 2012. Yayasan ANGKASA bertanggungjawab menyediakan kemudahan bantuan pembiayaan boleh ubah (PBU) ke biasiswa kepada anggota dan anak-anak anggota koperasi yang mendapat tawaran melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda manakala pembiayaan bagi Ijazah Sarjana (Master) dan Doktor Falsafah (PhD) di Universiti Awam (UA) dan Swasta (US) dalam negara serta menjalankan kebajikan sosio-ekonomi.

Matlamat utama penubuhan Yayasan ANGKASA adalah membantu melahirkan golongan berpengetahuan dan berkemahiran yang boleh menyumbang kepada gerakan koperasi, masyarakat dan negara amnya. Di samping menyediakan bantuan pembiayaan pendidikan, Yayasan ANGKASA memberi kursus dan program-program tahunan kecemerlangan pelajar yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan mengekalkan prestasi pelajar seperti Kursus Motivasi, Kursus Kaunseling, Kursus Persediaan Pekerjaan dan Kursus Keusahawanan serta Kursus Kemasyarakatan.

Tambahan itu, Akademi Yayasan ANGKASA dengan kerjasama UNIRAZAK menawarkan dermasiswa program Asasi. Kerjasama Universiti Kolej Antarabangsa Inovatif dalam Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dengan harga yang berpatutan untuk anggota dan anak-anak anggota koperasi serta Sarjana dan Doktor Falsafah bersama Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

Yayasan ANGKASA telah berjaya membantu ramai anggota dan anak-anak anggota koperasi bagi pembiayaan pendidikan Yayasan ANGKASA untuk menyambung pengajian di Institut Pengajian Tinggi terutamanya dalam bidang pendidikan dan latihan serta projek-projek sosial ekonomi.

VISI

Menjadi sebuah yayasan yang unggul dalam memperkasa taraf pendidikan warga koperasi di persada negara

MISI

 • Membangunkan potensi diri anggota koperasi melalui pendidikan dengan menyediakan prasarana serta bantuan pendidikan yang menepati kehendak semasa
 • Mewujudkan ahli koperasi yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, memiliki sosio-ekonomi yang teguh dan berjasa kepada bangsa dan negera
 • Menjadi penyumbang kepada pembangunan modal insan gerakan koperasi negara.

OBJEKTIF

 • Membina dan meningkatkan taraf pendidikan warga koperasi dengan memberi pembiayaan pendidikan kepada yang berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat Institut Pengajian Tinggi.
 • Menjaga dan menguruskan perihal urusan pengagihan pembiayaan kepada yang berkelayakan dan diterima sebagai pelajar tajaan Yayasan ANGKASA sama ada bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan PhD.
 • Menyediakan perkhidmatan mengurus, mentadbir dan membuat kutipan bayaran balik bagi setiap pembiayaan yang diberikan.
 • Melaksanakan program-program pendidikan dan kemahiran kepada semua pelajar tajaan Yayasan ANGKASA setiap tahun.

KEISTIMEWAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN YAYASAN ANGKASA

 1. Pembiayaan boleh diubah kepada Biasiswa berdasarkan pencapaian kelas dan gred pengijazahan adalah seperti berikut:
SISTEM KELAS PERATUS PERUBAHAN KEPADA BIASISWA
 

Pertama

 

100% Biasiswa

 

Kedua Atas

 

60% Biasiswa

 

Lain-lain

 

100% Pembiayaan

 • Pembiayaan boleh ubah ke biasiswa adalah bagi pengajian Ijazah Sarjana Muda sepenuh masa sahaja
 • Pembiayaan sahaja adalah bagi pengajian Ijazah Sarjana Muda separuh masa, Sarjana dan Doktor Falsafah
 1. Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA tidak dikenakan sebarang faedah.
 2. Soalan Lazim (FAQ) di pautan: yayasanangkasa.coop/soalan-dan-jawapan