Yayasan ANGKASA didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada 2 Disember 2010. Kewujudan Yayasan ANGKASA dengan penubuhan Tabung Pinjaman Pendidikan ANGKASA (TAPAK). Yayasan ANGKASA berperanan menyediakan kemudahan Pembiayaan Boleh Ubah kepada biasiswa kepada anggota koperasi, anak anggota koperasi bagi melanjutkan pengajian sepenuh masa di peringkat Ijazah Sarjana Muda serta Pembiayaan di peringkat Ijazah Sarjana Muda (PJJ), Ijazah Sarjana (Master) & Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di Institusi Pengajian Tinggi Awam @ Swasta dalam Negara. Pembiayaan yang disediakan oleh Yayasan ANGKASA ialah pembiayaan tanpa faedah.

Keistimewaan Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA adalah seperti berikut :

  1. Pembiayaan boleh diubah kepada Biasiswa berdasarkan pencapaian kelas dan gred pengijazahan adalah seperti berikut:
SISTEM KELAS PERATUS PERUBAHAN KEPADA BIASISWA
 

Pertama

 

100% Biasiswa

 

Kedua Atas

 

60% Biasiswa

 

Lain-lain

 

100% Pembiayaan

  1. Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA tidak dikenakan sebarang faedah.

VISI

Menjadi sebuah yayasan yang  unggul dalam memperkasa taraf pendidikan warga koperasi di persada negara

MISI

  • Membangunkan potensi diri anggota koperasi melalui pendidikan dengan menyediakan prasarana serta bantuan pendidikan yang menepati kehendak semasa
  • Mewujudkan ahli koperasi yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, memiliki sosio-ekonomi yang teguh dan berjasa kepada bangsa dan negera
  • Menjadi penyumbang kepada pembangunan modal insan gerakan koperasi negara.

OBJEKTIF

  • Membina dan meningkatkan taraf pendidikan warga koperasi dengan memberi pembiayaan pendidikan kepada yang berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat IPTA atau IPTS.
  • Menjaga dan menguruskan perihal urusan pengagihan pembiayaan kepada yang berkelayakan dan diterima sebagai pelajar tajaan Yayasan ANGKASA sama ada bagi peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan PhD.
  • Menyediakan perkhidmatan mengurus, mentadbir dan membuat kutipan bayaran balik bagi setiap pembiayaan yang diberikan.
  • Melaksanakan program-program pendidikan dan kemahiran kepada semua pelajar tajaan Yayasan ANGKASA setiap tahun.