PEJABAT PENGURUS BESAR YAYASAN ANGKASA
No. Tel : 03 – 7880 5358
Email : pengurusan@yayasanangkasa.coop
Email : setiausaha@yayasanangkasa.coop
UNIT OPERASI
No. Tel : 03 – 7880 9358 samb. 1 (Hal Ehwal Pelajar)
Email : fekri@yayasanangkasa.coop
Email : unit.operasi@yayasanangkasa.coop
Email : pinjaman@yayasanangkasa.coop
Email : program@yayasanangkasa.coop
Email : result@yayasanangkasa.coop
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
No. Tel : 03 – 7880 5358
Email : azam@yayasanangkasa.coop
Email : unit.it@yayasanangkasa.coop
Email : admin@yayasanangkasa.coop
UNIT KEWANGAN DAN PENTADBIRAN
No. Tel : 03 – 7880 6358 samb. 4 (Pentadbiran)
Email : unit.kewangan@yayasanangkasa.coop
UNIT BAYARAN BALIK
No. Tel : 03 – 7880 5358 samb. 2 (Kutipan)
Email : amirrul7@yayasanangkasa.coop
Email : bayaranbalik@yayasanangkasa.coop
UNIT PROMOSI DAN PERKEMBANGAN
No. Tel : 03 – 7880 5358 samb. 3 / 011 – 5754 7514 (Komunikasi Korporat)
Email : fawwaz@yayasanangkasa.coop
Email : sumbangan.yayasanangkasa@gmail.com