Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA
Menyediakan kemudahan Pembiayaan Boleh Ubah bagi melanjutkan pengajian sepenuh
masa/ separa masa/ PJJ di peringkat Ijazah Sarjana Muda di Institusi Pengajian Tinggi dalam negara.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN :

1) Kelayakan Asas

  • Warganegara Malaysia
  • Anggota koperasi yang berdaftar bawah ANGKASA / anak anggota koperasi
  • Telah menerima surat tawaran pengajian dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi
  • Hanya pemohon yang belum menerima sebarang penajaan dari lain-lain penaja layak memohon.
  • Maksimum empat (4) tahun pengajian (bagi mod pengajian sepenuh masa sahaja)
Syarat-syarat Permohonan Umur
1) Anak anggota koperasi (ahli ANGKASA) Tidak Melebihi 25 tahun
2) Anggota koperasi (ahli ANGKASA) Tidak Melebihi 40 tahun