Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA

Menyediakan kemudahan Pembiayaan Boleh Ubah (Biasiswa) bagi melanjutkan pengajian sepenuh
masa di peringkat Ijazah Sarjana Muda di Institusi Pengajian Tinggi dalam Negara.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN :


1) Kelayakan Asas

 • Warganegara Malaysia
 • Anggota koperasi yang berdaftar bawah ANGKASA / anak anggota koperasi
 • Telah menerima surat tawaran pengajian dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi
 • Hanya pemohon yang belum menerima sebarang penajaan dari lain-lain penaja layak memohon.
 • Maksimum empat (4) tahun pengajian (bagi mod pengajian sepenuh masa sahaja)

2) Kelayakan Umur

 

Syarat-syarat Permohonan Umur
1) Anggota koperasi (Koperasi Tersebut berdaftar Ahli ANGKASA) Tidak Melebihi 40 tahun
2) Anak anggota koperasi Tidak Melebihi 25 tahun

3) Kelayakan Akademik


Syarat-syarat Akademik
 • Lulus Pra Ijazah / Matrikulasi / Diploma dengan mendapat sekurang-kurangnya
  PNGK/ CGPA 3.00; atau
 • Lulus STPM atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya (B-) dalam
  matapelajaran Pengajian AM dan 2 matapelajaran yang lain; atau
 • Lulus STAM atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya (5) kelulusan
  Jayyid-Jiddan dari mana-mana matapelajaran dan berpengetahuan dalam
  bidang pengkomputeran dan Bahasa Inggeris.

4) BIDANG PENGAJIAN


Keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti bidang pengurusan kewangan,pengurusan perniagaan,pengurusan pelaburan, perakaunan, ICT, undang-undang,kejuruteraan, bioteknologi atau bidang-bidang yang relevan dengan pembangunan koperasi.

5) KEISTIMEWAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN YAYASAN ANGKASA

a) Pembiayaan boleh diubah kepada Biasiswa berdasarkan pencapaian kelas dan gred pengijazahan adalah seperti berikut:

SISTEM KELAS PERATUS PERUBAHAN KEPADA BIASISWA
Pertama 100% Biasiswa
Kedua Atas 60% Biasiswa
Lain-lain 100% Pembiayaan

b) Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA tidak dikenakan sebarang faedah.

Dengan Ini Saya Baca Syarat - Syarat Permohonan dari Yayasan ANGKASA


Copyright © 2010 - 2024 yayasanangkasa.coop | All rights reserved for Yayasan ANGKASA